Wie is Vantricht Solutions ?

Beste bezoeker

In deze tijd staat veiligheid centraal binnen het gezin, de vereniging of zelfs events. Cruciaal daarin is dat u iemand heeft die met deze materie bekend is en u er wegwijs in maakt. Vantricht Solutions is daarin graag uw partner.

Ikzelf, Aswin Vantricht, heb Vantricht Solutions opgericht met het oog op de preventie, ondersteuning en degelijke opleiding. Ik kan terugvallen op een uitgebreide ervaring als enerzijds ambulancier en brandweerman, anderzijds als instructeur in diverse veiligheid gerelateerde onderwerpen. Daarnaast werk ik ook samen met Child Care Academy.

Ik vind het belangrijk dat theorie gekoppeld wordt aan praktijk. Zodanig kunnen de mensen door verschillende cases de desbetreffende materie zo goed mogelijk vatten.

Tijdens oefeningen merkt men snel waar nood is aan bijsturing. Ik geef ondersteuning door deze knelpunten aan te kaarten.

 

 

 

Vantricht Aswin
Oprichter Vantricht Solutions